Lemon Day 2012

Aqui teniu la promo (on he fet la Direccio de Fotografia) de la pròxima edició del festival Lemon Day, gratuït, a Capellades el 7 de Juliol. / Here is the promo (which I did the Director of Photography) for the next festival Lemon Day, free, Capellades on July 7.

Vimeo catala         Vimeo castellano

Cinematografia DSLR

Propietari d’equip de camera DSLR FULL-HD /  Camera owner DSLR FULL HD

Mostra de clips que he realitzat / Show clips that I made